Sľučky

Pod slučkou rozumieme v horolezectve kus lana, pomocnú šnúru alebo plochý popruh spojený do uzavretého celku uzlom alebo šitím. V kombinácii s rôznymi uzlami sa najčastejšie používajú na vytváranie postupového istenia medzi pevne osadenými istiacimi bodmi: V lokalitách, kde použitie klasických deštruktívnych zaisťovacích prostriedkov je problém, alebo tam, kde sa nesmú používať žiadne zaisťovacie prostriedky spôsobujúce deštrukciu horniny teda najmä v pieskovcových oblastiach. Okrem priameho použitia na postupové istenie plnia slučky významnú funkciu ako doplnkový či pomocný lezecký materiál a sú dôležitým konštrukčným prvkom niektorých nedeštruktívnych zaisťovacích prostriedkov, či inej lezeckej výzbroje. Na začiatku používania slučiek bolo jednoduchým riešením odrezať kusa horolezeckého lana a vhodným uzlom vytvoriť slučku.Prvé slučky mali teda kruhový prierez a ich vlastnosti boli totožné s vlastnosťami lán.Rozvojom technológií pri výrobe textilného ezeckého materiálu sa otvorili široké možnosti pre iné riešenia pri výrobe aj používa ní slučiek. Okrem využitia materiálov s kruhovým prierezom sa začali na pomocné účely využívať slučky vytvorené len z opletu lana,čím slučka zmenila zásadne svoj tvar. Potom sa objavili špeciálne vyrábané popruhy, resp. špeciálne vyrábané pomocné šnúry určené na slučky s kruhovým prierezom, ktoré už mali výrazne odlišné vlastnosti ako laná používané na lezenie. Predovšetkým im chýbala dynamická charakteristika. 

 

 

Ups! NACHÁDZAŠ NA TAJNOM MIESTE EXPEDÍCIE HOROSPORT :-)

Prečo si tu?

  • Zadal si pravdepodobne zlú adresu
  • Stránka možno existuje, skontroluj si svoju URL adresu
  • Chceš sa zúčastniť tajnej HOROSPORT expedície

CHCEM ISŤ SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU