Ferraty

HOROSPORT-petzl

Via Ferrata (Klettersteig) je rebríkmi, svorkami, kramlami a oceľovými lanami zaistená lezecká cesta. Oceľové lano je vedené železnými tyčami, ktoré sú pevne osadené v skale. Lezec je pri výstupe alebo zostupe pripojený k oceľovému lanu pomocou ferratového setu.

Čo patrí do základnej výstroje pre bezpečný pohyb po Klettersteig-och? Okrem už spomenutého ferratového setu patrí do základnej výbavy ešte sedací úväz (alebo kombinácia sedacieho a prsného úväzu, alebo celotelový úväz) a prilba. Ako doplnok na chránenie dlaní, môžete pri lezení používať ferratové rukavice.

 

 

Skôr ako prejdeme k jednotlivým súčastiam výstroje, je dôležité si čo to napísať o pádovom faktore.ferrata-1

Pádový faktor popisuje mieru tvrdosti pádu, ktorá vzniká pri zachytení lezca. Je to pomer dĺžky pádu (h) k účinnej dĺžke lana (L); f=h/L a pri klasickom lezení dosahuje hodnotu približne od 0 až po 2. Čím vyšší je pádový faktor, tým vyššie sú vznikajúce sily (pádová sila), ktoré pôsobia na lezca. Napríklad pri faktore 2 pôsobí na lezca sila o hmotnosti približne 1 tony.

 

 

 

 

 

Tvrdosť pádu je závislá od účinnej dĺžky lana (L) a nie od dĺžky pádu (h). Z tohto vyplýva, že pri väčšej účinnej dĺžke lana je na padajúceho lezca vyvinutá menšia sila. Pôsobiace sily sa postupne rozložia po celej dĺžke lana. Lezec pri lezení zakladá postupové ferrata-2

istenie, čím znižuje potencionálnu dĺžku pádu pri zachovaní veľkej dĺžky lana. V praxi to býva niekedy inak a je potrebné počítať s trením lana o postupové istenie.
clanky-3 
Istenie zamedzuje predĺženiu lana na jeho celej dĺžke, čím dochádza k pohlteniu síl vzniknutých pri páde len na určitej dĺžke lana. To má za následok zvýšenie pádového faktora.

 

 

Pri ferratách sú hodnoty pádového faktora omnoho brutálnejšie. Napríklad pri dĺžke pádu (h) 5 m (pri istení 1 m slučkou, čo je účinná dĺžka + 4 m pád do najbližšieho kotvenia) bude mať pádový faktor hodnotu 5. To už je masaker. Sily pôsobiace na vás pri takomto páde dosahujú hodnotu cez 2 tony. Následky sú fatálne, často krát končiace vážnymi poraneniami. Aj keby sa pri istení použili slučky z rovnakého materiálu ako horolezecké lano (horolezecké lano v dôsledku svojej vlastnosti predĺženia eliminuje sily vznikajúce pri páde) na pádovom faktore to nič nemení, pretože efekt pruženia sa prejavuje až od určitej dĺžky lana. Slučky pri malej dĺžke vykazujú len minimálne, alebo žiadne pruženie. Pre čo najväčšiu elimináciu následkov vzniknutých pri páde je vo ferratovom sete zakomponovaný tlmič pádov.

  

Po opísaní problému s pádovým faktorom prejdeme k jednotlivých súčastiam ferratovej výstroje.

Ferratový set, tlmič pádov

Na začiatok rozoberieme problematiku ferratových setov, ktoré pekne popísal Jiří Hrdina z firmy SINGINGROCK (celý článok si môžete prečítať na http://www.lezec.cz/clanek.php?key=10937&nazev=via_ferratove_sety_%96_jak_to_vlastne_je?).

 

Prvé ferratové sety pozostávali so slučky s karabínou a sedacieho úväzu. V žiadnom prípade neodporúčam ísť touto cestou. Pri istení týmto spôsobom pôsobia na vás pri páde obrovské sily, ktoré len s ťažkosťou rozdýchate (vyššie popísaný pádový faktor). Napríklad pri 60 cm páde (100 kg ťažkým závažím) do 60 cm slučky vzniká sila okolo 15 kN (testy firmy SINGINGROCK). Pri predstave ešte väčšieho pádu môže dôjsť ku zlyhaniu vybavenia a k fatálnym zraneniam.

 

Ferratové sety s brzdnou doštičkou

Kvôli zníženiu pôsobiacich síl pri páde sa v istiacom systéme používa tlmič pádu, v tomto prípade je ním brzdná doštička. Tlmenie funguje na princípe trenia lana v brzdnej doštičke. Aj keď sa ešte môžete niekde stretnúť s týmto systémom tlmenia, postupne sa prestáva používať. Extrémne opotrebované sety vykazovali značný nárast pádovej sily, alebo dokonca dochádzalo ku poklesnutiu pevnosti brzdných doštičiek (testy firmy SINGINGROCK). Konštrukčne sa delia na systém Y a systém V. Rozdiel medzi nimi je ten, že pri systéme Y sa cvakajú obidve karabíny do oceľového lana, pričom pri systéme V len jedna karabína. Druhá karabína voľne visí na druhej slučke, alebo je cvaknutá ku sedaciemu úväzu.

 

Ferratový set s páracím tlmičom pádov

Páracie tlmiče (backlink - http://www.horosport.sk/tlmice-padov/) sú momentálne to najlepšie čo na trhu nájdete. Existujú argumenty, že po vypáraní páracieho tlmiča ho už nie je možné použiť, kým pri setoch s brzdnou doštičkou je možné znovu nastaviť ich brzdný efekt. Protiargumentom je, že žiadny výrobca neodporúča opätovné použitie ferratového setu pri páde (či páracieho, alebo s brzdnou doštičkou). Preto je vhodné mať pri pohybe po zaistených cestách v zálohe ešte jeden ferratový set. Snažte sa používať ferratové sety s páracím tlmičom pádov.

 

Nevyhnutnou súčasťou ferratového setu sú karabíny. Pri Klletersteig-och používajte výhradne karabíny určené pre via ferraty, ktoré sú označené písmenom K. Stretnete sa s dlaňovými karabínami (napr. Ocún Via Ferrata – backlink - http://www.horosport.sk/vyhladavanie/?string=oc%C3%BAn+via+ferrata, Singing Rock Tofana Lock - http://www.horosport.sk/tlmice-padov/singing-rock-tofana-lock/), alebo s karabínami s poistkou zámku (napr. Petzl Scorpio Vertigo WL - http://www.horosport.sk/vyhladavanie/?string=Petzl+Scorpio+Vertigo+W , Camp Set Ferrata Vortex - http://www.horosport.sk/tlmice-padov/camp-set-ferrata-vortex/). Obidva druhy karabín majú svoje výhode a nevýhody. Karabíny s poistkou zámkou je možné vymeniť pri ich poškodení, alebo naopak, vymeniť trhací tlmič pádu. Začiatočníci by mali zvoliť dlaňové karabíny, keďže karabíny s poistkou zámku sú skôr určené pre tých pokročilejších.

 

Úväzok

Ďalšou dôležitou súčasťou vybavenia je úväzok. Na výber máte zo štyroch možnosti.

Úväz určený najmä pre Via Ferrata

Ľahký sedací úväz špeciálne navrhnutý pre via ferraty. Väčšinou nemá polstrovanie, je skladný a cenovo veľmi dostupný. Ak ho chcete používať len na via ferraty, alebo pri pohybe po ľadovcoch, bude vám bohato stačiť tento typ úväzu.

Z našej ponuky

Singing Rock Top (http://www.horosport.sk/sedaky/singing-rock-top/)

Ocún Newton (http://www.horosport.sk/sedaky/ocun-newton/)

Petzl Gym (http://www.horosport.sk/sedaky/petzl-gym/)

 

Horolezecký sedací úväz

Ak sa chystáte sedák používať aj na skalky, umelé steny, viacdĺžkové cesty potom si vyberte tento typ sedáku. Horolezecké sedáky sú polstrované, veľmi pohodlné, často s nastavitelnými nohavičkami. Nevýhodou je ich cena, väčšia hmotnosť a zaberú vám o niečo viac miesta v batohu.

Z našej ponuky

Sedáky Singing Rock (http://www.horosport.sk/uvazy---sedaky:singing-rock/)

Sedáky Ocún (http://www.horosport.sk/uvazy---sedaky:ocun-2/)

 

Celotelový úväz

Poskytuje maximálnu ochranu vďaka rozloženiu váhy a síl pôsobiacich pri páde. Je skladný, ľahký a vhodný najmä pre začiatočníkov a detských lezcov. Minimalizuje poranenie chrbtice. Väčšinou sú nepolstrované. Celotelový sedák sa taktiež odporúča používať najmä vtedy keď sa lezie s naloženým batohom.

Z našej ponuky

Ocún Bodyguard (http://www.horosport.sk/uvazy---sedaky/ocun-bodyguard/)

 

Kombinácia prsného úväzu so sedacím úväzom

Veľkou výhodou je, že môžete použiť akýkoľvek sedací úväz, ktorý je spojený s prsným úväzom pomocou slučky. Tak ako pri celotelovom, tak aj pri tomto spôsobe sa rozkladajú sily, minimalizuje sa prehnutie lezca pri možnom páde, a tým pádom aj poškodenie chrbtice.

Z našej ponuky

Prsný úväz Singing Rock Aladin (http://www.horosport.sk/uvazy---sedaky/singing-rock-aladin/)

 

Pre tých čo sa chystajú na Via Ferraty je najvýhodnejšie si zaobstarať Ferratové sety (http://www.horosport.sk/ferattove-sety/), v ktorých nájdete sedací úväz, tlmič pádov s karabínami (v niektorých aj prsný úväz, slučku a prilbu).

 

Prilba

Často podceňovanou, ale veľmi dôležitou súčasťou výbavy je prilba (http://www.horosport.sk/prilby/).  Prilba môže v niektorých prípadoch rozhodovať medzi životom a smrťou. Lezci sú v mnohých prípadoch vystavený nebezpečenstvu v podobe padajúcich predmetov (kamene, výstroj prvolezca...), alebo vlastným pádom. Používajte výlučne horolezecké prilby, ktoré sú certifikované podľa normy EN 12492. Horolezecká prilba tlmí časť nárazovej energie, ktorému je hlava vystavená. Konštrukcia prilby môže byť takto pohltenou energiou poškodená. Podľa už vyššie spomenutej normy by mala byť každá prilba, ktorá bola vystavená takému nárazu vymenená, aj keď nie je viditeľné žiadne poškodenie.

 

Použité obrázky a zdroje

www.singingrock.cz

www.petzl.com